Voorlichtingsavond

Afgelopen dinsdag had de Technische Commissie een voorlichtingsavond georganiseerd. Omdat er gekaart werd in de kantine moesten wij uitwijken naar het wedstrijdsecretariaat. Er waren dus twee sessie gepland om redenen dat we niet iedereen in één keer konden ontvangen. Maar elk nadeel heeft ook weer een voordeel, het jeugdkader kon nu kiezen uit een tweetal aanvangstijden.
Ik had een Powerpoint presentatie gemaakt met daarin alle punten die we onder de aandacht wilden brengen. De presentatie duurde ongeveer 45 minuten en werd door de trainers en leiders als positief ervaren. Allereerst hebben we onze visie en doelen uit de doeken gedaan. Gevolgd door de activiteiten die we reeds ingang hebben gezet en wat we van het jeugdkader verwachten. Er moet nog veel werk verzet worden, maar met de steun van het voltallige kader zal dat veel gemakkelijker gaan.
Een ding is wel duidelijk: dit soort avonden moeten we veel vaker en met enige regelmaat organiseren.

Cultuur

Elke vereniging heeft een bepaalde cultuur. Een fusie club heeft echter twee culturen. Wij staan nu voor de uitdaging om van deze twee oude culturen één nieuwe cultuur te smeden. Zeker geen gemakkelijke opgave. We hebben een bijeenkomst gepland waarbij we het hele jeugdkader gaan uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomst zullen o.a. de voetbalschool, communicatie, selectiebeleid, trainen en coachen van jeugdspelers ter sprake komen. We hopen dat door deze bijeenkomst we alle neuzen weer dezelfde kant op kunnen krijgen en dat iedereen zich in de toekomst aan de gemaakte afspraken gaat houden. Pas als dat lukt hebben we één nieuwe clubclutuur.

JVBP

Gisteren hebben we de eerste review sessie van het JVBP (JeugdVoetbalBeleidsPlan). Enkele weken geleden heb ik het concept JVBP naar alle jaargroepcoördinatoren, een aantal trainers, leden van de TC etc. verzonden met het verzoek het plan door te lezen en de op- en aanmerkingen naar mij te mailen. Ik heb een totaaloverzicht ven de op-en aanmerkingen gemaakt en deze lijst hebben we gisteren besproken. Er is echter nog een tweede sessie nodig om de gehele lijst af te werken. Als dit gebeurt is krijgt het JVBP de status definitief.

Frisse moed

Het is te merken dat de competitiestart voor de deur staat. Steeds weer word ik door mensen aangesproken dat er nog een aantal dingen geregeld moeten worden voor hun "elftal". Dit zal bij alle clubs wel het geval zijn, maar ik vind het lastig dat ik geen goed overzicht heb van deze nog openstaande zaken. Ben dan ook bezig om een jaarplanning op te stellen, zodat we beter weten wie wat wanneer moet doen. Als eerst heb ik een opzet gemaakt hoe zo'n jaarplanning er uit zou kunnen zien. Deze opzet heb ik laten reviewen door een o.a. de jeugdvoorzitter, de bugdethouder en een jeugdtrainer. Natuurlijk kwamen er de nodige aanpassingen en inmiddels hebben we een prachtige excel sheet. Vervolgens hebben we de activiteiten in kaart gebracht, zowel de technische als sociale. Voordeel hiervan is dat we met maar één planning gaan werken. Gisteren hebben we de planning verder volmaakt door aan de meeste activiteiten een start- en einddatum, een voortgangsindicator, een uitvoerder en een verantwoordelijke te geven. We hebben nu een mooi overzicht en gaan dit aankomende seizoen met frisse moed in de praktijk testen.

 

Wennen aan structuur

Nog steeds merk ik dan een aantal kaderleden moeite hebben met de nieuwe structuur binnen de club. Dat is ook niet zo verwonderlijk die mensen hebben jaren alles zelf moeten regelen en plots is daar een jeugdvoetbalbeleidsplan en moeten zij zich aan allerlei regels houden. Daarbij komt ook nog eens het feit dat ze niet hebben kunnen mee denken over het beleid. Wel is het jeugdbeleidsplan naar hun toegezonden met het verzoek om commentaar te geven, maar de drempel is te hoog om dit schriftelijk te doen is. Toch is het noodzakelijk, gezien de omvang van de vereniging na de fusie, dat er meer structuur komt en dan gaat het met name om beleid maken, de communicatielijnen en de verschillende overleg vormen.
Het lijkt mij verstandig dat ik samen met de voorzitter binnenkort een sessie beleg om het eerste commentaar op het jeugdvoetbalbeleidsplan te bespreken.